Slaan oor na inhoud

Die debat oor arbeidsmarkveranderinge en -transformasie is al jare lank wêreldwyd aan die gang. Tog ly die meeste organisasies steeds onder 'n gebrek aan goeie gehalte kandidate in die werwingspyplyne.

In 'n onlangse studie van meer as 200 HR-kundiges ly die meeste organisasies aan 'n gebrek aan kandidate van goeie gehalte, selfs al belê 43% van maatskappye meer in werwing as voorheen. Ten spyte van groter hulpbronne, het 55% van die ondervraers gesê dat werwing die afgelope vyf jaar moeiliker geword het. Minder as 20% van die maatskappye kon daarin slaag om die aantal gehaltekandidate te vermeerder.

Die doeltreffendheid en koste van verskillende werwingskanale word nie gemonitor nie

Werwers is grootliks onbewus van watter advertensiekanale die beste werk. Dit is as gevolg van die vinnige groei in die belangrikheid van bemarking by werwing en die gebrek aan aandag wat geskenk word aan die meting van die doeltreffendheid van hierdie kanale. Oor die algemeen is daar 'n verskuiwing in werwingsadvertensies van tradisionele advertensiekanale na digitale kanale. Digitale werwingsbemarking laat toe dat die doeltreffendheid van kanale gemeet word sodat besluitneming en werwingsontwikkeling met vertroue op data gebaseer kan word.

Die direkte koste van werwingsveldtogte in terme van kapitaal wat in sigbaarheid en omvang belê word, wissel van minder as honderd euro tot meer as 1,000 28 euro. Die mees verrassende bevinding in die studie was dat 'n yslike XNUMX% van die respondente nie geweet het hoeveel geld aan hul werwingsveldtogte bestee is nie.

Digitale gereedskap en kanale maak dit moontlik vir baie meer gedetailleerde data-insameling as tradisionele kanale, soos koerantadvertensies. Desondanks kon byna 40% van die organisasies nie hul mees doeltreffende werwingskanale noem nie. In die ergste geval lei dit tot meer beleggings in ondoeltreffende kanale, wat werwings onnodig duur en swaar maak vir die maatskappye.

Van diegene wat sosiale media publikasies koop, rapporteer 46% dat die meeste van hul leidrade van sosiale media af kom. Minder as een vyfde van diegene wat betaalde werkborde koop, het gesê dat werkborde die grootste bron van werksoekers is. Die oorgrote meerderheid diensverskaffers rig kandidate vanaf sosiale media-advertensies na hul eie werkgewer se posbord, wat die skatting gedeeltelik skeeftrek. 'n Derde van organisasies gebruik direkte soekdienste vir werwing.

Die belangrikheid van bemarking in werwing word uitgelig, maar die doeltreffendheid van bemarking word nie gemeet nie. Dit lei tot 'n styging in koste omdat dit nie bekend is watter maatreëls werk nie. In die ergste geval lei dit daartoe dat organisasies in ondoeltreffende maatreëls belê, wat hoër koste tot gevolg het.

Uitdagings verskil tussen bedrywe

Een van die moeilikste bedrywe vir werwing is die gesondheidsorgbedryf, met 'n verlammende 93% van organisasies wat voel dat werwing moeiliker geword het. Nog 'n bedryf wat swaar getref is, is IT, met 83% van die organisasies wat dit moeilik vind om geskikte kandidate te werf.

Interne vs eksterne werwingsfaktore

Op grond van die antwoorde kan die faktore wat werwings beïnvloed in twee hoofkategorieë verdeel word: interne en eksterne faktore. Die interne faktore beskryf die organisasie se eie aktiwiteite, terwyl die eksterne faktore eksterne invloede is.

Ongeveer 69% van diegene wat 'n negatiewe ontwikkeling ervaar het, het die oorsaak uitsluitlik aan eksterne faktore toegeskryf. Die mees algemene eksterne faktore wat werwing beïnvloed, is die aantreklikheid van die industrie, die invloed van Covid-19 en politieke en ekonomiese faktore.

Eksterne faktore kan terselfdertyd beide 'n positiewe en 'n negatiewe impak op organisasies in die sektor hê.

Kommunikeer met kandidate

Die opname toon dat minder as 58% van die respondente gerapporteer het dat hul organisasie werwing deur middel van 'n werwingstelsel bestuur het.

Kandidaatkommunikasie speel 'n belangrike rol in die sukses van werwing. Dit is die kandidaat se eerste kontak met 'n nuwe potensiële werkgewer en het 'n sterk invloed op die kandidaat se persepsie van die nuwe werkgewer. Die hoofdoel van kandidaatkommunikasie is om die kandidaat in te lig oor die werwingsproses en om die kandidaat deur die verskillende stadiums van die werwingsproses te lei.

Vanuit die kandidaat se oogpunt voorsien die beste prosesse aan kandidate tussentydse inligting oor die vordering van die werwingsproses en enige vertragings. Hierbenewens sal kandidate wat nie vir die pos gekeur word nie persoonlik in kennis gestel word.

Knelpunte in die aansoekproses belemmer die aanstelling van toptalent

Werkgewerhandelsmerkontwikkeling word dikwels veroorsaak deur 'n gebrek aan kwaliteit of kwantiteit van kandidate, maar die grootste knelpunt is dikwels in die aansoekproses. Aansoekprosesse is mettertyd gebou om aktiewe werksoekers te lok, sodat dit vandag, wanneer sektore gebuk gaan onder arbeidstekorte, nie moontlik is om talent wat reeds elders in diens is, te lok nie.

Minder as die helfte van organisasies het hul aansoekproses vir moderne tye geoptimaliseer. Werwingsprosesse word dikwels vanuit 'n werkgewer se perspektief ontwerp, wat beteken dat die vinnige pas van die moderne lewe en die waarde van moeiteloosheid nie genoegsaam vir kandidate in ag geneem word nie.

Ongeveer een derde van die ondervraers in die studie het gesê dat hulle hul werwingsprosesse ontwikkel het. Die meeste hiervan het egter hul proses ontwikkel om organisasiegedrewe te wees, wat beteken dat organisasies vertrou dat hul handelsmerk sterk genoeg is om die beste kandidate in hul pyplyn te kry in plaas van gladde aansoekprosesse en moderne werwingsbemarkingstrategieë.

Maatskappye wat die kandidaat se ervaring beklemtoon en hul maatskappy se handelsmerk ontwikkel om te ondersteun wat meer suksesvol is om gekwalifiseerde kandidate te kry.

Om aansoeke te ontvang, moet maatskappye 'n gladde toepassingservaring beklemtoon, en verseker dat dit met alle mobiele toestelle gedoen kan word. Die gebruik van mobiele toestelle het ontplof as 'n hulpmiddel om toegang tot verskeie dienste en toepassings te verkry. Om die ervaring vir die kandidaat lekker en moeiteloos te maak, verg gewoonlik 'n volledige herstrukturering van die huidige proses.

Uitdagings met aansoeke wat op selfone gedoen word, sluit in oop teksvelde en die vereiste om byvoorbeeld 'n volledige CV by die aansoek aan te heg.

Byna 'n derde van die respondente het aangedui dat die aansoekproses aparte registrasie vereis om 'n aansoek in te dien. Vanuit die kandidaat se perspektief maak afsonderlike registrasie die aansoekproses meer uitdagend en ontmoedig dit veral passiewe aansoekers. Die vereiste om te registreer was veral algemeen in die openbare sektor.

Om op te som

Maatskappye wat nie gereed is om hul werkswyses radikaal te verander nie, sal groot uitdagings in hul werwingspogings in die gesig staar. Diegene wat bereid was om hul praktyke te ontwikkel om op markveranderinge te reageer, kon die situasie omkeer.

Met doeltreffende kandidaatbemarkingstaktieke, die navolging van statistieke en kostestrukture van verskillende kanale, en die regstelling van die gebroke proses, kan baie organisasies die probleme in hul werwing regstel.

By Henri Nordström - HOOF UITVOERENDE BEAMPTE, Jobilla.

Deel hierdie pos:

Bron

Dien CV in