Slaan oor na inhoud

Brand- en sekuriteitsprojekingenieur – Europa

Brand- en sekuriteitsprojekingenieur – Europa

< Terug na Werksoek

 • Permanente
 • Denemarke
 • 65000 XNUMX GBP / Jaar
 • Hierdie pos is gevul.

iCobus

Pos-ID: 33510

Postitel: Fire & Security Project Engineer- Europe

Gebaseer vanaf: Werwe in die EU

Verslae aan: Projekbestuurder

 

Die rol

Die rol van die Projekingenieur-Europa is om die Maatskappy se Projekbestuurder by te staan ​​oor toegewysde projekte, om te verseker dat dit glad verloop op skedule, insluitend die bereiking van alle kliëntverwagtinge en nakoming van statutêre regulasies. Insluitend ondersteuning van die Maatskappy se Projekbestuurders, met betrekking tot die volgende, G&S-bestuur, installasievordering en kwaliteit, materiaalbestuur en toets en ingebruikneming.

 

Pligte en verantwoordelikhede

 • Doen terreinopnames en om dokumentasie dienooreenkomstig voor te berei met inagneming van alle toepaslike sekuriteit- en brandrisikofaktore.
 • Beplan brandopsporing, toegangsbeheer, kringtelevisie en indringeralarmstelsels.
 • Maak seker dat stelselontwerpspesifikasies versoenbaar is met die vereistes van alle toepaslike tegniese en regulatoriese standaarde (dws EN, BS, HTM) en BAFE/NSI-praktykkodes.
 • Koördineer installasieaktiwiteite om te verseker dat dit op 'n beheerde wyse en in ooreenstemming met die Maatskappy se gedokumenteerde prosedures en prosesse uitgevoer word plus enige statutêre en regulatoriese vereistes wat van toepassing mag wees, uitgevoer word.
 • Om projekvordering aktief te monitor en te bestuur.
 • Verseker nakoming van alle Maatskappybeleide – insluitend dié vir kwaliteit, gesondheid en veiligheid, en die bestuur van vals alarms.
 • Verskaf verslae soos toepaslik aan die projekbestuurder en enige ander beamptes van die maatskappy.
 • Voer enige ander werkspesifieke pligte uit soos toepaslik geag deur die direkteure van die Maatskappy.
 • H&S-verslagdoening (Veilige begin, Toolbox Talks, Terreininspeksies, Plant & MEWP inspeksies).
 • Kwaliteitverslaggewing insluitend installasiewerk wat vashaak, om te verseker dat haakplekke skoongemaak en gedokumenteer word.
 • Verslag oor vordering, insluitend opmerkings van tekeninge of skedules.
 • Skakeling met PM om te verseker dat voldoende arbeid beskikbaar is om aan projekvereistes te voldoen.
 • Woon terreinvergaderings by soos en wanneer nodig.
 • Aanvaar die installasie van die installeerders wat gereed is vir ingebruikneming.
 • Kommissie- en toetsstelsels, voltooi ingebruiknemingspapierwerk.
 • Demonstreer werking van stelsels aan kliënt/kliënt verteenwoordiger.
 • Bly op hoogte van nuwe tegnologieë en regulatoriese standaarde wat relevant is vir die ontwerpproses.

 

Persoonspesifikasie

noodsaaklik

 • Om ondervinding te hê in die werk aan en projekbestuur van brandopsporing, toegangsbeheer, CCTV en indringeralarmstelsels volgens die toepaslike Britse en Europese Standaarde en kennis ook van alle relevante BAFE/NSI praktykkodes.
 • Om goeie werkende kennis te hê van die produkte en stelsels wat gespesifiseer is en met enige beduidende beperkings inherent aan sulke produkte en stelsels.
 • Om installasievereistes so te ken dat stelselontwerpspesifikasies professioneel saamgestel en gefinaliseer word op 'n wyse wat duidelike en ondubbelsinnige inligting aan die kliënt en die installerende ingenieur verskaf.
 • Het die vermoë om werk te beplan en te monitor volgens streng tydskale en spertye.
 • Het goeie mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede, insluitend die vermoë om verslae voor te berei en items in te dien vir tender/kontrak.
 • Om die vermoë te hê om kreatief en innoverend te werk om kernkwessies met kliënte te hanteer.
 • Vermoë om goeie werksverhoudings met kollegas, kliënte en buiteliggame te vorm
 • Om effektief met alle vlakke van persoon te kan beïnvloed, oorreed en effektief te onderhandel.
 • Bewysbare begrip van spesifikasies en tegniese tekeninge.
 • Om rekenaarvaardig te wees en vaardig te wees in alle kern Microsoft Office-pakkette.

 

Wenslik

 • EU-paspoort
 • CSCS-kaart (of ekwivalent)
 • Ondervinding van Eque2 of ander soortgelyke kontrakbestuursagteware
 • Vertroud met MS Project of ander Projekbeplanning Programmering sagteware

 

Werksomstandighede

 • Rotasieverskuiwingpatroon met 10 dae gebaseer in land en 4 af dae by die huis
 • Die fisiese omgewing vereis dat die werknemer in kantoor- en konstruksieterreinplekke regoor Europa moet werk.
 • Bouperseelliggings sal beide binne en buite werkomgewings behels en daar sal gereeld van die werknemer verwag word om persoonlike beskermende toerusting te gebruik.
 • Daar kan van die werknemer verwag word om nagte, naweke en op openbare vakansiedae te werk en sal vereis word om tyd weg te spandeer om die werksrol te vervul.

 

Werksoorsig
kategorie
sekuriteit
Salaris aangebied
65000
Job ligging
Denemarke
Job type
Permanente
Consultant