WhoshouldIsee Tracks Slaan oor na inhoud

Site Manager

Site Manager

< Terug na Werksoek

iCobus

Pos-ID: 33782

Die rol:

Die verantwoordelikhede van die terreinbestuurder sluit in die verskaffing van leierskap en ondersteuning om te verseker dat toegekende projek(s) word suksesvol gelewer met kostebeheer, binne die ooreengekome kontraktuele tydraamwerke, terwyl verseker word dat omgewings-, gesondheids- en veiligheid- en kwaliteitsnakoming nagekom word.

Pligte en verantwoordelikhede:

 • Om die leier op die perseel te wees vir sleutel-kliënt-werfgebaseerde kontakte, maak seker dat die spertye van die kliënt nagekom word en om die Projekbestuurder te ondersteun om kliëntesukses en kontraktuele voldoening te verseker.
 • Om die installasiespanne effektief te rig, te bestuur, te moniteer en te ondersteun om nakoming van alle veiligheids-, kwaliteit- en programleweringsake te verseker.
 • Om effektief interne sleutel departementele kontakte en verhoudings met belanghebbendes te bou en in stand te hou verseker positiewe uitkomste en kruisfunksionele werk te alle tye.
 • Om die Projekbestuurder te ondersteun om die Projekprogram en gepaardgaande verslagdoening te bou en te implementeer.
 • Om terreingebaseerde vergaderings by te woon soos vereis deur kliënte met ondersteuning van die Projekbestuurder.
 • Om voldoening aan industriestandaarde en praktykkodes, maatskappykwaliteit en nakomingstandaarde en kliënte-SLA te verseker's en neem regstellende stappe soos toepaslik.
 • Om deur voorbeeld te lei om volle nakoming van Gesondheid en Veiligheid en Omgewing (HS&E) statutêre en regulatoriese vereistes, standaarde, praktykkodes en maatskappyprosedures.
 • Ondersteun die projekbestuurder in bestuur met betrekking tot Kommersiële en Finansiële bestuur.
 • Om gedetailleerde inligting te produseer en te ontleed sodat projekverslae geproduseer kan word.
 • Om kwaliteit te monitor en voortdurend verbeterings in maatskappyprosedures te ondersoek, ontwerp en installasietegnieke en om gereelde terugvoer in die besigheid te gee.


Geen posbeskrywing kan heeltemal omvattend wees nie, en daar sal van die poshouer verwag word om sodanige ander pligte aan te pas en uit te voer as wat van tyd tot tyd vereis mag word, met die verstandhouding dat dit binne die individu se bevoegdheid en vermoë sal wees, en in ooreenstemming met die status en verantwoordelikhede van die rol binne die besigheid.

Persoon spesifikasie:

noodsaaklik:

 • Ondervinding van terreinbestuur in konstruksie of ingenieurswese, insluitend verhoudingsbestuur.
 • 'n Begrip van kommersiële elemente van 'n projek.
 • Uitgebreide ondervinding van die bestuur van spanne, direk werknemers en subkontrakteurs.
 • Uitstekende mensebestuursvaardighede met die vermoë om te beïnvloed.
 • 'n Begrip van kontraktereg en in staat om die Projekbestuurder te ondersteun om kontrakte soos NUK te administreer en JCT of soortgelyk.
 • Duidelike begrip van konstruksiemetodes en volgordebepaling.
 • Ervaring van hulpbronbeplanning en programbestuur.
 • Duidelike begrip van konstruksiegesondheids- en veiligheidsvereistes, insluitend die bestuur van RAMS en subkontrakteurs.
 • SSSTS/SMSTS gesertifiseer en hou huidige CSCS Kaart.
 • Aantoonbare ervaring van die verskaffing van professionele en toepaslike mondelinge en geskrewe kommunikasie met beide interne en eksterne kliënte op alle vlakke.
 • Ervare in die bereiking van SLA's, die identifisering van gapings teenoor standaarde, en die implementering van verbeteringsoplossings.
 • Aantoonbare ervaring in die bereiking van prestasieteikens en die dryf van prestasie deur die gebruik van maatstawwe.
 • Aantoonbare ervaring in die verskaffing van sterk leierskap en lei deur voorbeeld.
 • Soliede ondervinding in die doeltreffende organisering en koördinering van veelvuldige prioriteite terwyl streng sperdatums bereik word.
 • Hoogs veerkragtig, reageer en proaktief, in staat om aan te pas by daaglikse veranderinge in werklading en fokusareas.
 • Uitstekende kommunikasievaardighede en aandag aan detail.
 • Gesonde probleemoplossingsvaardighede en analitiese denke met aantoonbare ervaring van die lewering van aksieplanne om probleme op te los en dispute reg te stel.
 • Vaardig met Microsoft Office Suite. 


wenslik:

 • Vorige ondervinding van werk binne Brand, Sekuriteit, Data of Elektriese Kontraktering.
 • Opgevoed tot Stad en Gildes, NVQ3 of relevante bedryfservaring.
 • Vertroud met MS Project of ander projekbeplanningsagteware


Werksomstandighede:

 • Die fisiese omgewing vereis dat die werknemer in kantoor- en konstruksieterreinplekke in die VK moet werk en kan van tyd tot tyd reis na Europa behels.
 • Bouperseelliggings sal beide binne en buite werkomgewings behels en daar sal gereeld van die werknemer verwag word om persoonlike beskermende toerusting te gebruik.
 • Daar kan van die werknemer verwag word om nagte, naweke en op openbare vakansiedae te werk en kan vereis word om tyd weg te spandeer ten einde te die werkrol vervul.
Werksoorsig
Salaris aangebied
40000 - 45000
Job type
Permanente
Consultant