WhoshouldIsee Tracks Slaan oor na inhoud

Senior Projek Ingenieur

Senior Projek Ingenieur

< Terug na Werksoek

iCobus

Pos-ID: 33698

Postitel: Senior Projekingenieur Gebaseer vanaf: Werf

Streek Gedek: Hoofstad/VK-projekwerwe

Rapporteer aan: Senior Projekbestuurder

 

Die rol

Die verantwoordelikhede van die Senior Projekingenieur sluit in die verskaffing van leierskap en ondersteuning om te verseker dat toegekende projekte suksesvol gelewer word met finansiële monitering en beheer, binne die ooreengekome kontraktuele tydsraamwerke, terwyl verseker word dat omgewings-, Gesondheid- en Veiligheids- en Kwaliteit-nakoming nagekom word.

 

Pligte en verantwoordelikhede

• Om die hoofkontakpunt vir sleutelkliëntkontrakte te wees, om klantbehoeftes te antisipeer, verseker dat klantspertye nagekom word en ondersteun die kontrak om kliëntesukses en kontraktuele nakoming te verseker.

• Werk effektief saam met Senior Projekbestuurder om vooruitsigte te verhoog wanneer dit opdrag gegee word.
• Bestuur, monitor en ondersteun die projekspan doeltreffend.
• Effektief bou en onderhou interne sleutel departementele kontakte en verhoudings met belanghebbendes om te alle tye positiewe uitkomste en kruisfunksionele werk te verseker.
• Neem eienaarskap van die projeklewering, insluitend die implementering, monitering en ontwikkeling van konstruksieprogramme en finansiële beheermaatreëls om te verseker dat sleutelprojekprestasie-meetbare maatreëls bereik word.
• Bestuur van Hulpbronne beide direk en indirek om programnakoming te verseker.
• Woon vorderingsoorsigvergaderings met eksterne en interne kliënte by en verskaf tydige en regstellende aksies om suksesvolle lewering van die projek, begrotings te verseker en om klanteverhoudings te optimaliseer en die besigheid te beskerm.
• Verseker voldoening aan industriestandaarde en praktykkodes, maatskappykwaliteit en voldoeningstandaarde en kliënte-SLA's en neem regstellende stappe soos toepaslik.
• Lei deur voorbeeld om voldoening aan Gesondheid en Veiligheid en Omgewing (HS&E) statutêre en regulatoriese vereistes, standaarde en praktykkodes en maatskappyprosedures te verseker.
• Beplanning en bestuur van direkte werknemers, subkontrakteurs en voorsieningsketting.
• Kommersiële en Finansiële bestuur insluitend maandelikse aansoeke, variasies, kontraktuele kennisgewings aan beide kliënt, subkontrakteurs en voorsieningsketting.
• Produseer en ontleed projekvorderingsverslae, bygewerkte koste en voorspellings soos en wanneer die besigheids- en kontraktuele vereistes dit bepaal.
• Monitor kwaliteit en ondersoek voortdurend verbeterings in maatskappyprosedures, ontwerp- en installasietegnieke en om gereelde terugvoer in die besigheid te gee.
• Geen posbeskrywing kan heeltemal omvattend wees nie, en daar sal van die poshouer verwag word om sodanige ander pligte aan te pas en uit te voer as wat van tyd tot tyd vereis mag word, met dien verstande dat dit binne die individu se bevoegdheid en vermoë sal wees, en in ooreenstemming met die status en verantwoordelikhede van die rol binne die besigheid.

 

Persoonspesifikasie

noodsaaklik

• Projekbestuur ondervinding in konstruksie of ingenieurswese, insluitend verhoudingsbestuur en onderhandeling van kontrakbepalings en voorwaardes.
• Goeie kommersiële bewustheid en kosteberekening van projekte en kontrakte.
• Uitgebreide ondervinding van die bestuur van spanne en direkte werknemers en subkontrakteurs.
• Uitstekende mensebestuursvaardighede met die vermoë om te beïnvloed, af te rig en te mentor.
• Goeie kennis en ondervinding van kontraktereg en in staat om NEC, JCT of soortgelyk te administreer.
• Duidelike begrip van konstruksiemetodes en volgordebepaling. • Ervaring van hulpbronbeplanning en programbestuur.
• Duidelike begrip van konstruksiegesondheids- en veiligheidsvereistes, insluitend die bestuur van RAMS en subkontrakteurs.
• IOSH of SMSTS gesertifiseer en hou huidige CSCS-kaart.
• Aantoonbare ervaring van die verskaffing van professionele en toepaslike verbale en geskrewe kommunikasie met beide interne en eksterne kliënte op alle vlakke. |
• Ervare in die bereiking van SLA's, die identifisering van gapings teenoor standaarde, en die implementering van verbeteringsoplossings.
• Aantoonbare ervaring in die bereiking van prestasieteikens en die dryf van prestasie deur die gebruik van maatstawwe.
• Aantoonbare ondervinding in die verskaffing van sterk leierskap en lei deur voorbeeld.
• Soliede ondervinding in die doeltreffende organisering en koördinering van veelvuldige prioriteite terwyl streng sperdatums bereik word.
• Hoogs veerkragtig, responsief en proaktief, in staat om aan te pas by daaglikse veranderinge in werklading en fokusareas.
• Uitstekende kommunikasievaardighede en aandag aan detail. • Gesonde probleemoplossingsvaardighede en analitiese denke met aantoonbare ervaring van die lewering van aksieplanne om kwessies op te los en dispute reg te stel.
• Vaardig met Microsoft-bedryfshulpmiddels.

 

Wenslik

• Vorige ondervinding van werk binne Brand, Sekuriteit of Data.
• Ondervinding van Eque2 of ander soortgelyke kontrakbestuursagteware.
• Vertroud met MS Project of ander programmeringsagteware

 

Ons is 'n gelyke geleentheid werkgewer en waardeer diversiteit. Alle indiensneming word besluit op grond van kwalifikasies, meriete en besigheidsbehoefte.

 

Werksomstandighede

Die fisiese omgewing vereis dat die werknemer in kantoor- en konstruksieterreinplekke regoor die VK moet werk.

Bouperseelliggings sal beide binne en buite werkomgewings behels en daar sal gereeld van die werknemer verwag word om persoonlike beskermende toerusting te gebruik.

Daar kan van die werknemer verwag word om nagte, naweke en op openbare vakansiedae te werk en daar kan van die werknemer verwag word om tyd weg te spandeer om die werksrol te vervul.

 

Groepvoldoening

As deel van die maatskappy se voldoening aan The Health & Safety at Work Etc Act 1974, ISO9001 vir Kwaliteit, ISO14001 vir Omgewing en ISO27001 vir Inligtingstegnologie, is daar verskeie sleuteldoelwitte wat elke jaar na bestuursoorsig uitgereik word wat ons van alle personeel verwag om te werk ten einde die maatskappy hierdie doelwitte te bereik en sluit in, maar is nie beperk nie tot:

• Voldoening aan alle wetgewende en Britse standaardvereistes

• Voldoening aan geassosieerde akkreditasie-liggameskemas van NSI, BAFE, LPCB, FIA en ander soos vereis

• Maksimeer kliëntetevredenheid met die dienste wat gelewer word

• Werk daaraan om enige afval op en van ons terreine, insluitend ons kantore, te verminder, te hernu en te herwin

• Beskerm die omgewing en verseker dat die gebruik van giftige materiale waar moontlik vermy word

• Werk aan die beste veilige praktyk en verseker dat optrede nie hulself of ander skade berokken nie

• Werknemers sal nie peuter met enige uitgereikte PBT of plantmasjinerie wat dit skade aan hulself of ander kan veroorsaak nie

• Verseker aan alle minimum opleidingsvereistes voldoen word in ooreenstemming met die relevante ISO-standaarde

• Verseker dat enige Inligtingstegnologie 'voorvalle' effektief gerapporteer en betyds opgelos word (intern of ekstern)

• Handhaaf te alle tye duidelike lessenaar en skerm

• Nakoming om te verseker dat daar geen doelbewuste oortredings in sekuriteitsinligting en/of -stelsels is nie

Werksoorsig
kategorie
Sekuriteit
Salaris aangebied
40000 - 50000
Job type
Permanente
Consultant