WhoshouldIsee Tracks Slaan oor na inhoud

Projekbestuurder

Projekbestuurder

< Terug na Werksoek

iCobus

Pos-ID: 33726
Postitel: Brand & Sekuriteit Projekbestuurder
Gedek streek: Birmingham & The Midlands
Rapporteer aan: FSN Kontrakbestuurder
Direkte verslae: Ingenieurs
Die rol
Die rol van Projekbestuurder is gebaseer in ons FSN-span. As 'n projekbestuurder sal jy enige genomineerde projek bestuur vanaf verkoopsoorhandiging saam met die verkoopspan tot ingebruikneming en oorhandiging aan die kliënt. Die Projekbestuurder sal ook verantwoordelik wees vir die algehele rigting, koördinering, implementering, uitvoering, beheer en voltooiing van die spesifieke projekte wat konsekwentheid met maatskappystrategie verseker, nakoming van statutêre regulasies, kliëntverwagtinge met alle verpligtinge en doelwitte bereik.
 • Pligte en verantwoordelikhede
 • Neem volle eienaarskap van FSN-projekte wat aan jou toegeken is
 • Lei die beplanning en implementering van die projek
 • Om die kliënte se vereistes vas te stel
 • Fasiliteer die definisie van projekomvang, doelwitte en aflewerbares
 • Definieer projektake en hulpbronvereistes en beplan en skeduleer projektydlyne, asook die dop van projeklewerings deur gebruik te maak van toepaslike gereedskap
 • Werk saam met die FSN-verkope en -ontwerpspanne om volskaalse projekontwerp en -plan, CAD, oor lewensveiligheid en -sekuriteit en enige ander geïntegreerde geboustelsels soos gespesifiseer te ontwikkel en te vervaardig. Verseker dat almal voldoen aan die nuutste tegniese en regulatoriese vereistes (bv. EN, BS, HTM) met BAFE/NACOSS/NSI praktykkodes
 • Om nakoming van alle kliëntkontrakte sowel as die ooreengekome spesifikasies wat uitgereik is te verseker, insluitend maar nie definitief nie, boubeheervereistes en brandweerbeamptes se brandrisikobeoordelings
 • Om volle verantwoordelikheid te neem vir die Gesondheid en Veiligheid op die klein werke projekte insluitend gereelde verslagdoening, terrein oudits, organisering van gereedskapkas praatjies en die bywoning van kliënte Gesondheid en Veiligheid webwerf vergaderings
 • Help met die bestuur van die projekhulpbrontoewysing om vordering en bywoning te verseker
 • Maak seker dat die korrekte papierwerk/sertifisering vir elke projek voltooi is
 • Voer kwaliteit oudits uit vir projekte wat jy bestuur
 • Maak seker dat installasies volgens die maatskappy se vereistes en volgens die toepaslike standaard uitgevoer word
 • Produseer projekstatusverslae vir die FSN-kontraktebestuurder – Projekaflewering
 • Monitor arbeidsvereistes vir projekte wat jy bestuur
 • Monitor ingenieurs/subkontrakteurs se voorkoms en kwaliteit van papierwerk
 • Verskaf tegniese bystand, ondersteuning en leiding aan ingenieurs en subkontrakteurs
 • Skakel met kliënte
 • Bestuur die produktiwiteit en stiptelikheid van ingenieurs wat aan die projekte werk
 • Maak seker dat alle inligting uit die Installasies en Ingebruiknemings vir Bedryf en Onderhoud handleidings vir elke projek verskaf word
 • Monitor aanlegvereistes vir elke projek
 • Woon terreinvergaderings by wanneer nodig
 • Moniteer en onderhou gesondheids- en veiligheidsvereistes vir elke projek
 • Monitor kwaliteit en hoeveelheid toerusting wat vir elke terrein gebruik word
 • Bestel 1ste/2de fix toerusting vir elke projek en verseker toerusting kom betyds op die terrein aan
 • Monitor program van werke om seker te maak dat spertye nagekom word
 • Monitor en beheer die ander ingebruiknemingsingenieurs wat aan u projek toegewys is
 • Om enige ander werkspesifieke pligte uit te voer soos toepaslik geag deur jou lynbestuurder
Geen posbeskrywing kan heeltemal omvattend wees nie, en daar sal van die poshouer verwag word om sodanige ander pligte aan te pas en uit te voer as wat van tyd tot tyd vereis mag word, met die verstandhouding dat dit binne die individu se bevoegdheid en vermoë sal wees, en in ooreenstemming met die status en verantwoordelikhede van die rol binne die besigheid.

Persoonspesifikasie

noodsaaklik
 • CSCS/ECS-kaart (of ekwivalent)
 • Goeie kennis van MS-produkte, word, excel, PowerPoint en selfversekerd met behulp van IT-sagteware
 • Ervaar projekbestuur van lewensveiligheidstelsels sowel as sekuriteit, CCTV, INTRUDER, DATA, toegangsbeheer in ooreenstemming met Britse en Europese standaarde
 • Vaardig met die produkte en stelsels wat vir die rol gebruik word en die vermoë om nuwe tegnologieë en regulatoriese standaarde op te tel
 • Kennis van alle toepaslike kwaliteitstelsels (ISO9001, SSQS101, FSQS121)
 • Goeie sakevernuf met begrotingsbeplanning en administrasie vaardighede
 • Volledige rybewys
Wenslik
 • Vorige ondervinding van werk binne Brand, Sekuriteit of Data Infrastruktuur industrie
 • Lidmaatskap van Vereniging van Projekbestuur
 • PRINS 2 of ekwivalent
 • Sertifisering op SMSTS-vlak
 • Handelsspesifieke kwalifikasies (bv. Stad en Gildes)
Ons is 'n gelyke geleentheid werkgewer en waardeer diversiteit. Alle indiensneming word besluit op grond van kwalifikasies, meriete en besigheidsbehoefte.
Werksomstandighede
Die fisiese omgewing vereis dat die werknemer in kantoor- en konstruksieterreinplekke in die VK moet werk en kan van tyd tot tyd reis na Europa behels. Bouperseelliggings sal beide binne en buite werkomgewings behels en daar sal gereeld van die werknemer verwag word om persoonlike beskermende toerusting te gebruik. Daar kan van die werknemer verwag word om nagte, naweke en op openbare vakansiedae te werk en daar kan van die werknemer verwag word om tyd weg te spandeer om die werksrol te vervul.
Werksoorsig
kategorie
Sekuriteit
Salaris aangebied
45000 - 50000
Job type
Permanente
Consultant