WhoshouldIsee Tracks Slaan oor na inhoud

Installasie Ingenieur

Installasie Ingenieur

< Terug na Werksoek

iCobus

Pos-ID: 33724
Postitel: Installasie-ingenieur
Gebaseer vanaf: webwerf
Streek gedek: Londen
Rapporteer aan: Projektoesighouer
Die rol
Die operasionele span is 'n integrale deel van die maatskappy. Die rol op installasie-ingenieur is verantwoordelik vir kabeltrek, lê en gepaardgaande toetsing, en regstelling van foute. As 'n Installasie-ingenieur sal jy die installasie koördineer en uitvoer in ooreenstemming met die vereiste spesifikasie en in lyn met alle maatskappybeleide en -prosedures.
Pligte en verantwoordelikhede
 • Help met ter plaatse 1ste herstel en 2de herstel installasie, van brandopsporing en alarmstelsels, PAVA-stelsels, CCTV, toegangsbeheer, interkom, gestremde toevlugsoord/toiletalarms, indringeralarmstelsels en datakabels (netwerke) en veselkabels
 • Assisteer met die installering van omhulsels, vaardighede sluit in staaldraadmandjie, kabelgoot, buis (plastiek en metaal) en kanaal (plastiek en metaal)
 • Help met foutopsporing en regstelling van kwessies op die terrein, insluitend proaktiewe skakeling met kollegas om 'n oplossing te vind
 • Help met die beëindiging en toets van bekabeling
 • Help met die voltooiing van verslae vir alle projekte
 • Voortgesette opleiding beide in huis en eksterne opleiding
 • Lewer uitstekende kliëntediens aan maatskappy kliënte en kliënte
 • Ander verantwoordelikhede soos opgedra deur die projektoesighouer, projekbestuurder of bedryfsbestuurder
 • Koördineer installasie-aktiwiteite om te verseker dat dit op 'n beheerde wyse uitgevoer word en in ooreenstemming met die maatskappy se gedokumenteerde prosedures en prosesse plus enige statutêre en regulatoriese vereistes wat van toepassing mag wees
 • Help met die ingebruikneming en kliënt oorhandiging
 • Voer installasies uit vir brand- en opsporing, toegangsbeheer, deurtoegang, indringeralarm, kringtelevisiestelsels, datanetwerke en ander verwante stelsels volgens die vereiste standaarde en regulasies
 • Verseker nakoming van alle maatskappybeleide – insluitend dié vir kwaliteit, gesondheid en veiligheid, en die bestuur van vals alarms
 • Help met die vervaardiging van die 'As Fitted Drawings' om te verseker dat alle tekeninge korrek gemerk is met bedradingroetes, Db-vlakke en toestelligging oor alle dissiplines heen
 • Om by geleentheid terreinopnames in samewerking met 'n projekbestuurder uit te voer, met inagneming van alle toepaslike brand- en sekuriteitsrisikofaktore
 • Woon kliënt- en klantvergaderings by om die terreinspan te ondersteun en soos deur die projekbestuurder versoek
 • Verseker dat die installasie betyds en in lyn met die werkprogram voortgaan

Geen posbeskrywing kan heeltemal omvattend wees nie, en daar sal van die poshouer verwag word om sodanige ander pligte aan te pas en uit te voer as wat van tyd tot tyd vereis mag word, met die verstandhouding dat dit binne die individu se bevoegdheid en vermoë sal wees, en in ooreenstemming met die status en verantwoordelikhede van die rol binne die besigheid.

Persoonspesifikasie
noodsaaklik
 • Uitstekende kommunikasievaardighede insluitend die voorbereiding en lewering van aanbiedings
 • Goeie kennis van MS-produkte, Word, Excel, PowerPoint en selfversekerd met behulp van IT-sagteware
 • Uitstekende aandag aan detail, goeie probleemoplossingsvaardighede en analitiese denke met bewysbare ervaring van die lewering van aksieplanne om kwessies op te los en dispute reg te stel
 • Selfversekerd om op hoogtes te werk
 • Het buigsaamheid rondom werksure, daar sal buite normale ure en oor naweke gewerk word
 • Bereidwilligheid om op verskillende plekke in die Verenigde Koninkryk te werk
 • Bereidwilligheid om op verskillende plekke in Europa te werk
 • Entoesiasties en selfgedrewe
 • Beskikbaar om opleidingskursusse by te woon
 • Moet goeie kommunikatiewe vaardighede, skriftelik, oor die telefoon en van aangesig tot aangesig kan demonstreer
 • Engelse taal (skriftelik en verbaal) en wiskunde tot 'n GCSE-vlak of ekwivalent
 • Volledige Britse bestuurslisensie
Wenslik
 • Ekstra opleiding, vaardighede en kwalifikasies wat nie 'n onmiddellike vereiste vir die rol is nie, maar wat 'n voordeel vir enige aansoekers kan wees
 • CSCS-kaart (of ekwivalent)
 • Vorige ondervinding in die brandweer-, sekuriteits- of data-infrastruktuurbedryf
 • Opgevoed tot C&G of NVQ 3 of relevante ondervinding
Ons is 'n gelyke geleentheid werkgewer en waardeer diversiteit. Alle indiensneming word besluit op grond van kwalifikasies, meriete en besigheidsbehoefte.
Werksomstandighede
Die fisiese omgewing vereis dat die werknemer by terreine in die Verenigde Koninkryk moet wees en kan van tyd tot tyd reis na Europa behels. Die ligging van die bouperseel sal beide binne en buite werkomgewings behels en daar sal van die werknemer verwag word om persoonlike beskermende toerusting te gebruik wat deur die maatskappy verskaf word. Daar sal soms van die werknemer verwag word om tot laat in die aand, nagte, naweke en openbare vakansiedae te werk en kan vereis word om tyd weg te spandeer om die posrol te vervul.
Werksoorsig
Salaris aangebied
35000 - 38000
Job type
Permanente
Consultant